Zatrzymaj wodę, dbaj o środowisko

Jesienią 2021 r. przeprowadziliśmy akcję „Zatrzymaj wodę, dbaj o środowisko”. Dzięki wsparciu finansowemu, które zostało nam udzielone przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu z konkursu „Eko Sądeckie”, zakupiliśmy dla trzech sądeckich placówek wspierających osoby niepełnosprawne pojemniki do segregacji śmieci oraz zbiorniki na deszczówkę.

Segregacja śmieci ma ogromne korzyści dla środowiska. Niestety w Polsce tylko 26 procent odpadów trafia do ponownego recyklingu. Tymczasem większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Inny poważny problem, który dotyka całą Polskę i ma ogromny wpływ na środowisko, to zjawisko suszy. Konieczne jest więc gromadzenie rezerw wody. Stąd pomysł na przeprowadzenie akcji „Zatrzymaj wodę, dbaj o środowisko”. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego udzielił  nam w ramach konkursu „Eko Sądeckie” dotacji na zakup dla trzech sądeckich placówek wspierających osoby niepełnosprawne pojemników do segregacji śmieci oraz zbiorników na deszczówkę (wraz z zestawem rynnowym, kranikami i konewkami). Zestawy trafiły do:

– Ośrodka „Nasz Dom” w Kosarzyskach w gminie Piwniczna Zdrój,

– Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach w gminie Stary Sącz,

– Warsztatu Terapii Zajęciowych w Gostwicy w gminie Podegrodzie.

Podopieczni tych placówek od kilku lat segregują już śmieci, ale nie we wszystkich pomieszczeniach znajdowały się pojemniki na poszczególne odpady. Zakupione przez nas zestawy trafiły więc do kolejnych sal. Dodatkowo wyposażyliśmy Ośrodek „Nasz Dom” w pięć zewnętrznych koszy o pojemności 240 litrów, których placówka jeszcze nie posiadała. Natomiast gromadzoną w zbiornikach deszczówkę podopieczni placówek będą mogli wykorzystywać do podlewania kwiatów oraz krzewów, które rosną w ogrodach urządzonych przy ośrodkach. Dzięki temu przyczynią się do ochrony zasobów wody poprzez retencję. Liczymy również, że projekt pozwoli zaoszczędzić placówkom nieco pieniędzy, bo ograniczą zużycie bieżącej wody na utrzymywanie ogrodów.

Skip to content