Konkurs plastyczny – zaproszenie do udziału

Projekt „Małopolskie portrety – Maria Wnęk świat malowany duszą kobiety” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”.

Fundacja Nowe Kierunki oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn.” „Małopolski pejzaż widziany moją duszą – inspiracja sztuką Art Brut na podstawie prac Marii Wnęk”.

Konkurs jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych ośrodków terapeutycznych z terenu Małopolski. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy w wybranej technice plastycznej inspirowanej twórczością Marii Wnęk „malarski słynnej po całym świecie”. Prace konkursowe można dostarczyć do Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do dnia 30 sierpnia b.r. Każda praca powinna być opatrzona Imieniem i nazwiskiem autora, danymi kontaktowymi opiekuna oraz danymi ośrodka, z którego zostaną nadesłane prace. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Pan Daniel Lachor (d.lachor@muzeum.sacz.pl; numer telefonu 605289154).

Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród odbędzie się 15 września 2021 roku w Galerii w Miasteczku Galicyjskim.

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną Komisję. W ramach konkursu przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach: kategoria indywidualna – miejsce I, II i III oraz kategoria grupowa – miejsce I, II i III.

Wszelkie informacje na temat Marii Wnęk i jej twórczości a także kilkanaście prac z rożnych okresów życia malarki można znaleźć na stronie Fundacji, pod adresem:

Skip to content