O nas

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.                                                                                            

Henry Ford

I właśnie od połączenia sił wszystko się zaczęło.

Pewien czasu temu spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem. Ludzie reprezentujący różne zawody, różne poglądy, różne środowiska a często różne spojrzenie na świat. Przedsiębiorcy, urzędnicy, dziennikarze, funkcjonariusze publiczni, społecznicy, pracownicy kultury, ale przede wszystkim aktywiści – mieszkańcy Nowego Sącza i regionu. Co nas zatem połączyło? Zainteresowanie sprawami Sądecczyzny a także pouczcie odpowiedzialności za to, w jaki sposób będzie przebiegał jej rozwój. Dla nas Sądecczyzna to pasja. Dlatego postanowiliśmy sformalizować nasze działania i stworzyć fundację NOWE KIERUNKI. Nazwa nie bez przypadku wskazuje, że chcielibyśmy wyznaczać nowe, często niedostrzegalne kierunki dla Nowego Sącza i całego regionu. Wierzymy, że jako zorganizowana grupa mieszkańców, organizacja posiadająca formę prawną  będziemy mieli większe szansę na realizację naszych pomysłów.

Dziś tworzymy wciąż rozrastający się zespół, który dzięki oddolnym inicjatywom ma udział w życiu miasta oraz ma wpływ na życie jego mieszkańców. Chcemy kształtować i wzmacniać postawy obywatelskie, stać na straży czystego środowiska, bronić terenów zielonych, niwelować bariery administracyjne, promować mądre pomysły infrastrukturalne oraz budować konstruktywny dialog na linii władza – mieszkańcy.

Wierzymy w siłę i potencjał Nowego Sącza, traktujemy miasto jako stolicę subregionu i chcemy, aby  właśnie on był inicjatorem i liderem wielu działań lokalnych oddziaływujących na całą Sądecczyznę. Dlatego będziemy aranżować i wspierać wszelkie działania, które umocnią współpracę pomiędzy Nowym Sączem i ościennymi gminami m.in. w zakresie rozwoju komunikacji miejskiej, przedsiębiorczości, walki ze smogiem czy gospodarki odpadami komunalnymi. Chcemy propagować nowoczesne spojrzenie na miasto i region, którego głównym celem jest poziom i jakość życia mieszkańców.

Skip to content