Małopolskie portrety – Maria Wnęk świat malowany duszą kobiety – badania terenowe obrazy M. Wnęk ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Projekt „Małopolskie portrety – Maria Wnęk świat malowany duszą kobiety” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”.

Duża liczba prac Marii Wnęk znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Całkiem niedawno miała tu miejsce wystawa pt. „„40 lat minęło…”. Sztuka ludowa i nieprofesjonalna ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu”. Wystawa była związana z jubileuszem 40-lecia pracy zawodowej w sądeckim muzeum kuratora kolekcji, etnografa Zbigniewa Wolanina. Prezentowała wybór prac znakomitych artystów z kręgu sztuki ludowej, naiwnej i Art brut, które trafiły do kolekcji muzeum w latach 1980-2020. To dzieła m.in. legendarnego Nikifora, Władysławy Iwańskiej i Stanisława Hołdy z Nowego Sącza oraz własnie Marii Wnęk.

My, w ramach prac terenowych prezentujemy na naszej stronie wybrane prace autorstwa Marii Wnęk i już dziś zapraszamy do obejrzenia „na żywo” kolejnej wystawy jaka będzie przygotowana w ramach realizowanego przez Fundację Nowe Kierunki projektu. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 września w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy Dyrekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, kuratorowi kolekcji Zbigniewowi Wolaninowi oraz autorowi zdjęć Piotrowi Droździkowi.

Skip to content