Spotkajmy się w bibliotece. Ruszyły warsztaty sensoryczne

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej miały miejsce warsztaty pn. Spotkajmy się – Wrażliwa Biblioteka. Zajęcia miały na celu rozbudzenie u uczestników umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć własnych i cudzych oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, tj. złością, strachem, gniewem. Wzięły w nich udział dzieci i młodzież z sądeckich szkół, którzy przygotowywali strony do książki sensorycznej wykorzystując materiały o rożnych rodzajach, kolorach, strukturze. Warsztaty, to część projektu realizowanego przez Fundację Nowe Kierunki w ramach zadania Kultura Wrażliwa dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Projekt – oprócz warsztatów – zakładał także zakup sprzętu specjalistycznego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. To m.in. audiobooki, książeczki sensoryczne i Czytaki4.

Skip to content